将进酒全文注音及解释(李白《将进酒》全诗怎么拼音)


本文目录

李白《将进酒》全诗怎么拼音

qiāng jìn jiǔ 将 进 酒 lǐ bái 李白 jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí 君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回。 jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě 君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪。 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 人 生 得 意 须 尽 欢,莫 使 金 樽 空 对 月。 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn huán fù lái 天 生 我 材 必 有 用,千 金 散 尽 还 复 来。 pēng yáng zaǐ niú qǐe wéi lè ,huì xū yì yǐn sān bǎi bēi 烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯。 cén fū zǐ ,dān qīu shēng ,qiāng jìn jǐu ,bēi mò tíng 岑 夫 子,丹 丘 生,将 进 酒,杯 莫 停。 yǔ jūn gē yì qǔ ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng 与 君 歌 一 曲,请 君 为 我 倾 耳 听。 zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì ,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng 钟 鼓 馔 玉 不 足 贵,但 愿 长 醉 不 复 醒。 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 古 来 圣 贤 皆 寂 寞,惟 有 饮 者 留 其 名。 chén wáng xī shī yàn píng lè ,dǒu jǐu shī qiān zì huān nǜe 陈 王 昔 时 宴 平 乐,斗 酒 十 千 恣 欢 谑。 zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,jīng xū gū qǔ duì jūn zhuó 主 人 何 为 言 少 钱,径 须 沽 取 对 君 酌。 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qíu 五 花 马,千 金 裘, hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁。

将进酒读音

qiāng jìn jiǔ

“将”,普通话读音为jiāng,jiàng,qiāng。“将”的基本含义为军衔的一级,在校以上,泛指高级军官,如将领;引申含义为统率,指挥,如将百万之众。

在现代汉语中,“将”还有扶持的含义,如将美、将引。

“将”,初见于商朝甲骨文时代。“将”是个会意兼形声字,本义是将肉放在案上。后来逐渐见于秦朝小篆时代,最终演变成楷书体和简化版的“将”。

将进酒陈大白读音

《将进酒》原文以及生词注音:

【将(qiāng)进酒】李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽(zūn)空对月。

天生我材必有用,千金散尽还(huán)复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑(cén)夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我倾耳听。

钟鼓馔(zhuàn)玉不足贵,但愿长醉不复醒。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑(xuè)。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌(zhuó)。

五花马,千金裘(qiú),

呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

将进酒还复来读音

qiāng jìn jiǔ huán fù lái

将军、将来、将于、将要、将近、将领、将士、将就、将用、将车、将门、将帅、将官。

将令、将相、将才、将校、将息、将养、将御、将臣、将送、将伯、将宿、将久、将牢。

将吏、将尉、将摄、将助、将指、将顺、将梁、将阳、将种、将弁、将略、将阃、将离。

古风李白孤兰生幽园注音

古风·孤兰生幽园拼音版注音:

gū lán shēng yōu yuán , zhòng cǎo gòng wú mò 。

孤兰生幽园,众草共芜没。

suī zhào yáng chūn huī , fù bēi gāo qiū yuè 。

虽照阳春晖,复悲高秋月。

fēi shuāng zǎo xī lì , lǜ yàn kǒng xiū xiē 。

飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。

ruò wú qīng fēng chuī , xiāng qì wèi shuí fā 。

若无清风吹,香气为谁发。

古风·孤兰生幽园翻译:

孤独的兰生长在幽深的园子里,各种杂草一起把它掩没。

虽然春日阳光曾将它关照,可秋月旋即升上高空,使它又陷入悲伤。

秋霜雨雪打着翠叶红花,兰的生命怕是就要结束了!

若无清风来吹拂,兰又能为谁而香呢?

古风·孤兰生幽园赏析:

李白《古风》组诗共五十九首,这是其中的第三十八首。萧士赟曰:“诗谓君子在野,未能自拔于众人之中,虽蒙主知,而小人之馋谮已至。若非引类拔萃而荐用之,虽有馨香,何以自见哉!”萧说似有可商榷之处。

此诗大约作于李白应诏入长安的第二年秋天,此时由于高力士等人的挑拨污蔑以后,唐玄宗开始疏远李白,从而使李白渐渐感受到冷遇的凄凉。“若无清风吹,香气为谁发”,此联佳妙,大有知音去,宝瑟焚的感觉。

《古风·孤兰生幽园》是唐代伟大诗人李白创作五言古诗。此诗大约作于李白应诏入长安的第二年秋天,此时由于高力士等人的挑拨污蔑以后,唐玄宗开始疏远李白,从而使李白渐渐感受到冷遇的凄凉。“若无清风吹,香气为谁发”,此联佳妙,大有知音去,宝瑟焚的感觉。此诗盖谓人有逸才,埋没于众,虽当圣明之朝,恐时光易逝,才未见用,而身已衰老,故望有德高望重者提携。

李白(701年——762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。据《新唐书》记载,李白为兴圣皇帝(凉武昭王李暠)九世孙,与李唐诸王同宗。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。

李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。其歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。李白的绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。在盛唐诗人中,王维、孟浩然长于五绝,王昌龄等七绝写得很好,兼长五绝与七绝而且同臻极境的,只有李白一人。

李白的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。他被贺知章称为“谪仙人”,其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。李白的诗具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,这也是他的诗歌中最鲜明的艺术特色。李白的诗富于自我表现的主观抒情色彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。他与杜甫并称为“大李杜”,(李商隐与杜牧并称为“小李杜”)

李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

李白的诗歌对后代产生了极为深远的影响。中唐的韩愈、孟郊、李贺,宋代的苏轼、陆游、辛弃疾,明清的高启、杨慎、龚自珍等著名诗人,都受到李白诗歌的巨大影响。

……【查看更多】

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ:1016913128本站将立刻清除。